POLÍTICA DE QUALITAT

El Centre d'Anàlisis Girona, conscient de la necessitat de disposar d'un sistema de qualitat útil i avantatjós.

La Direcció del Laboratori Centre d’Anàlisis Girona, conscient de la necessitat de disposar d’un Sistema de Qualitat útil i avantatjós per a l’empresa, fonamentat en la norma ISO 9001:2015, es compromet a:

  • Desenvolupar uns serveis adequats a les característiques, equip i professionalització de l’empresa per aconseguir la major satisfacció possible del client.

  • Realitzar els serveis adequadament i correctament, amb la finalitat de millorar-los.

  • Dotar al personal i als diferents departaments de les eines necessàries pel correcte desenvolupament de l’activitat.

  • Formació continuada del personal per aconseguir els objectius.

  • Realitzar un procés de millora continua a través de la revisió periòdica de la nostra organització i de les nostres activitats per assolir els requeriments de les parts interessades.

  • Revisar periòdicament la política d’empresa per tal d’adequar-la i millorar-la segons l’evolució de les nostres activitats.Centre d’Anàlisis Girona
c. Juli Garreta 11, Baixos
972 41 40 40 · info@cagi.catPolítica Privacitat · Política de Cookies