NOTA LEGAL

Nom: Centre d'Anàlisis Girona S.A.
CIF: A17527599
Adreça: C/ Juli Garreta, 11 Baixos
17002 Girona (Spain)
Email: info@cagi.cat
Telèfon: +34 972 414 040
Dades de registre: REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA
VOLUM : 1121
FOLI : 114
FULLA : GI-20.006

Política de Privacitat

El lloc web http://www.cagi.cat és propietat de Centre d’Anàlisis Girona, S.A.

Centre d’Anàlisis Girona, S.A. centralitza la seva atenció en la prestació assistencial efectiva als seus usuaris i el respecte a la privacitat de les seves dades de caràcter personal. Per aquest motiu, informem a tots els usuaris que qualsevol dada que puguin facilitar a partir de la present website i el seus formularis seran respectades d’acord a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) així com el seu reglament de desenvolupament i d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del Tractament és Centre d’Anàlisis Girona, SA amb CIF A17527599 i domicili social al c/ Juli Garreta número 11 de Girona (17002).

Dades de Contacte : Centre d’Anàlisis Girona : Telf. 972 414 040 email: info@cagi.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cagi.cat

Quan l’usuari faciliti dades a partir dels mitjans posats a la seva disposició per la present website, consent de manera expressa i inequívocament que aquestes seran incorporades als fitxers automatitzats del que Centre d’Anàlisis Girona, S.A. n’és el Responsable del Tractament. S’informa als usuaris que les seves dades únicament seran cedides en aquells supòsits permesos per l’article 11 de la LOPD.


FINALITAT I LEGITIMACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari tindran com a finalitats la resposta a les seves consultes i opinions, la consulta de resultats així com qualsevol altre servei relacionat amb l’activitat de Centre d’Anàlisis Girona, S.A.. que puguem considerar del seu interès.

Tractament : CONTACTE VIA ONLINE
Finalitat : Atendre la seva petició de contacte
Legitimació : Consentiment de l’interessat de la Política de Privacitat de la pàgina web
Temps de conservació : El termini de conservació és el necessari per atendre a la sol·licitud del interessat, y en tot cas el previst per disposició legal.

Tractament : ENVIAMENT CURRÍCULUM
Finalitat : Atendre la seva petició de demanda de treball
Legitimació : Consentiment de l’interessat de la Política de Privacitat de la pàgina web
Temps de conservació : El termini de conservació és el necessari per atendre a la sol·licitud del interessat, y en tot cas el previst per disposició legal.

Tractament : CONSULTA RESULTATS ONLINE
Finalitat : Atendre la seva petició de consulta de resultats
Legitimació : Consentiment de l’interessat de la Política de Privacitat de la pàgina web
Temps de conservació : El termini de conservació és el necessari per atendre a la sol·licitud del interessat, y en tot cas el previst per disposició legal.


MESURES DE SEGURETAT

Centre d’Anàlisis Girona, S.A. ha adoptat les mesures de seguretat d’indole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme la legislació vigent en matèria de protecció de dades segons l’estat de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades.


DRETS DE L’INTERESSAT

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició previstos en el RGPD (UE) 2016/679 dirigint una comunicació per escrit a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a : dpd@cagi.cat o al Centre d’Anàlisis Girona, S.A. al Carrer Juli Garreta, número 11 de Girona (17002), incloent fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació similar.

L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat.

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.


ALTRA INFORMACIÓ

Centre d’Anàlisis Girona, S.A. podrà modificar o substituir en qualsevol moment la present política de privacitat.