NOTA LEGAL

Nom: Centre d'Anàlisis Girona S.A.
CIF: A17527599
Adreça: C/ Juli Garreta, 11 Baixos
17002 Girona (Spain)
Email: info@cagi.cat
Telèfon: +34 972 414 040
Dades de registre: REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA
VOLUM : 1121
FOLI : 114
FULLA : GI-20.006

Política de Privacitat

Centre d’Anàlisis Girona, S.A centralitza la seva atenció en la prestació assistencial efectiva als seus usuaris i el respecte a la privacitat de les seves dades de caràcter personal. Per aquest motiu, informem a tots els usuaris que qualsevol dada que puguin facilitar a partir de la present website i el seus formularis seran respectades d’acord a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) així com el seu reglament de desenvolupament.

Quan l’usuari faciliti dades a partir dels mitjans posats a la seva disposició per la present website, consent de manera expressa i inequívocament que aquestes seran incorporades als fitxers automatitzats del que Centre d’Anàlisis Girona, S.A n’és el Responsable del fitxer. S’informa als usuaris que les seves dades únicament seran cedides en aquells supòsits permesos per l’article 11 de la LOPD.

Centre d’Anàlisis Girona, S.A. ha adoptat les mesures de seguretat d’indole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat e integritat de les dades, així com per evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme la legislació vigent en matèria de protecció de dades segons l’estat de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades.

Aquest consentiment pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició previstos en la LOPD dirigint una comunicació per escrit a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a mneras@cagi.cat o al Centre d’Anàlisis Girona, S.A. al Carrer Juli Garreta, número 11 de Girona (17002), incloent fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació similar.


Centre d’Anàlisis Girona
c. Juli Garreta 11, Baixos
972 41 40 40 · info@cagi.catnota legal · política de cookies