ENQUESTA SATISFACCIÓ CLIENT


Al Centre d'Anàlisis Girona ens esforcem a oferir el millor servei al nostre usuari. En aquest sentit ens és de gran ajuda conèixer la vostra opinió sobre el nostre servei i els vostres suggeriments per anar millorant i poder cobrir millor les vostres necessitats.

Així doncs us convidem a participar en la nostra enquesta de satisfacció d’usuari.Relació comercial
 
 
En relació a l’atenció rebuda per la xarxa comercial
En relació a el temps d’espera des de la petició d’un pressupost fins el seu lliurament
En relació a la presentació del pressupost
En relació a les renovacions/ampliacions de pressupostos
 
 
Respecte a altres laboratoris com ens valora
       
Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
       
Pitjor Igual Millor Molt millor

Creu que és millorable, indiqueu com:

Recollida de mostres i informes d’anàlisis
 
 
En relació a la comunicació del dia de presa de mostres
En relació a l’atenció rebuda per l’equip de presa de mostres
En relació a l’horari de presa de mostres
En relació a la recepció de l’informe (rapidesa i forma d’enviament)
En relació a els informes d’anàlisis i la claredat de les dades
 
 
Respecte a altres laboratoris com ens valora
       
Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
       
Pitjor Igual Millor Molt millor

Creu que és millorable, indiqueu com:

Recepció telefònica
 
 
En relació a el tractament de les trucades
En relació a el temps d’espera
 
 
Respecte a altres laboratoris com ens valora
       
Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
       
Pitjor Igual Millor Molt millor

Creu que és millorable, indiqueu com:

Atenció de reclamacions
 
 
En relació a l’efectivitat en la resposta de les reclamacions
En relació a el temps de resposta
 
 
Respecte a altres laboratoris com ens valora
       
Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
       
Pitjor Igual Millor Molt millor

Creu que és millorable, indiqueu com:

Administració / Facturació
 
 
En relació a l’atenció rebuda pel departament de comptabilitat
En relació a la claredat de les factures
 
 
Respecte a altres laboratoris com ens valora
       
Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
       
Pitjor Igual Millor Molt millor

Creu que és millorable, indiqueu com:

Altres suggeriments (observacions):
Identificació Client (opcional)

 He llegit i accepto la la Política de privacitat Obligatori
El Responsable de Tractament és CENTRE D’ANÀLISIS GIRONA, SA. Els informem que la finalitat del tractament és la gestió de les queixes i opinions dels usuaris. El termini de conservació és el necessari per atendre a la sol·licitud de l’interessat, i en tot cas el previst per disposició legal. Així mateix, els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició així com presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el cas que considerin que han estat vulnerats la tutela dels seus drets o enviant escrit a c/ Juli Garreta 11 de Girona a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades dpd@cagi.cat.

MOLTES GRACIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

Centre d’Anàlisis Girona
c. Juli Garreta 11, Baixos
972 41 40 40 · info@cagi.catPolítica Privacitat · Política de Cookies