ENQUESTA SATISFACCIÓ USUARI


Al Centre d'Anàlisis Girona ens esforcem a oferir el millor servei al nostre usuari. En aquest sentit ens és de gran ajuda conèixer la vostra opinió sobre el nostre servei i els vostres suggeriments per anar millorant i poder cobrir millor les vostres necessitats.

Així doncs us convidem a participar en la nostra enquesta de satisfacció d’usuari.Qüestions generals
 
 
Sobre l’atenció telefònica
Sobre l’atenció rebuda a la recepció
Aspecte de la instal·lació
Sobre el temps d’espera
Sobre l’atenció rebuda a l’extracció
Sobre la claredat de les dades a l’informe d’anàlisis
 
 
Respecte a altres laboratoris com ens valora
       
       
Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
       
Pitjor Igual Millor Molt millor

Si ho desitja pot indicar el seu nom i cognom:
Creu que és millorable, indiqueu com:
Altres suggeriments (observacions):
 He llegit i accepto la Política de privacitat Obligatori
El Responsable de Tractament és CENTRE D’ANÀLISIS GIRONA, SA. Els informem que la finalitat del tractament és la gestió de les queixes i opinions dels usuaris. El termini de conservació és el necessari per atendre a la sol·licitud de l’interessat, i en tot cas el previst per disposició legal. Així mateix, els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició així com presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el cas que considerin que han estat vulnerats la tutela dels seus drets o enviant escrit a c/ Juli Garreta 11 de Girona a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades dpd@cagi.cat.

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

Centre d’Anàlisis Girona
c. Juli Garreta 11, Baixos
972 41 40 40 · info@cagi.catPolítica Privacitat · Política de Cookies