IMMUNOLOGIA

Suport als professionals de diferents especialitats mèdiques en el diagnòstic, seguiment i evolució de diferents patologies

En aquesta secció s’ofereix suport als professionals de diferents especialitats mèdiques en el diagnòstic, seguiment i evolució de diferents patologies, entre les quals s'inclouen les d'origen autoimmunitari, infecciós, hematooncològic, reumàtic i immunodeficiències, entre altres.

Dins de l'àmbit de la serologia infecciosa disposem de diferents paràmetres que faciliten la discriminació entre infeccions actuals/recents i la presència d'anticossos residuals (immunitat), especialment en el cas de serologies relacionades amb l'embaràs.
Centre d’Anàlisis Girona
c. Juli Garreta 11, Baixos
972 41 40 40 · info@cagi.catPolítica Privacitat · Política de Cookies