MICROBIOLOGIA, VIROLOGIA I MICOLOGIA

Diagnòstic de malalties infeccioses mitjançant la demostració de l'agent causant a les mostres biològiques

La seva activitat principal consisteix en el diagnòstic de malalties infeccioses mitjançant la demostració de l'agent causant d'aquestes infeccions a les mostres biològiques recollides al pacient. Tècniques com la detecció d'antígens, tincions, o visualització directa proporcionen un diagnòstic ràpid. El cultiu i identificació del germen permeten, juntament amb l'antibiograma, conèixer la seva sensibilitat o resistència als agents antimicrobians i aconseguir per tant el tractament més adequat i un major èxit terapèutic.

Per una altra banda, aquesta secció també s'encarrega del control microbiològic d'àrees hospitalàries i de l'aïllament de gèrmens patògens en manipuladors d'aliments.
Una altra de les seves funcions fonamentals consisteix a proporcionar assessorament a pacients, metges i entitats hospitalàries en tots los aspectes, tant clínics com epidemiològics, que són de la seva competència.

Camps d'actuació

  • Bacteriologia
  • Micobacteries
  • Micologia
  • Parasitologia
  • Control d'esterilitat d'espais i equipament hospitalari (quiròfans, hemodiàlisis, etc.)




Centre d’Anàlisis Girona
c. Juli Garreta 11, Baixos
972 41 40 40 · info@cagi.cat



Política Privacitat · Política de Cookies