CAT / CAST

Relació comercial


Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
En relació a l’atenció rebuda per la xarxa comercial
En relació a el temps d’espera des de la petició d’un pressupost fins el seu lliurament
En relació a la presentació del pressupost
En relació a les renovacions/ampliacions de pressupostos
Pitjor Igual Millor Molt millor
Respecte a altres laboratoris com ens valora

Recollida de mostres i informes d’anàlisis


Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfer
En relació a la comunicació del dia de presa de mostres
En relació a l’atenció rebuda per l’equip de presa de mostres
En relació a l’horari de presa de mostres
En relació a la recepció de l’informe (rapidesa i forma d’enviament)
En relació a els informes d’anàlisis i la claredat de les dades
Pitjor Igual Millor Molt millor
Respecte a altres laboratoris com ens valora

Recepció telefònica


Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfer
En relació a el tractament de les trucades
En relació a el temps d’espera
Pitjor Igual Millor Molt millor
Respecte a altres laboratoris com ens valora

Atenció de reclamacions


Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfer
En relació a l’efectivitat en la resposta de les reclamacions
En relació a el temps de resposta
Pitjor Igual Millor Molt millor
Respecte a altres laboratoris com ens valora

Administració / Facturació


Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfer
En relació a l’atenció rebuda pel departament de comptabilitat
En relació a la claredat de les factures
Pitjor Igual Millor Molt millor
Respecte a altres laboratoris com ens valora

 He llegit i accepto la Política de privacitat. Obligatori
El Responsable de Tractament és CENTRE D’ANÀLISIS GIRONA, SA. Els informem que la finalitat del tractament és la gestió de les queixes i opinions dels usuaris. El termini de conservació és el necessari per atendre a la sol·licitud de l’interessat, i en tot cas el previst per disposició legal. Així mateix, els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició així com presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el cas que considerin que han estat vulnerats la tutela dels seus drets o enviant escrit a c/ Juli Garreta 11 de Girona a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades dpd@cagi.cat.

NOTÍCIES

15a Gala Fòrum Carlemany 2021

Encarregats de realitzar els tests d'antígens de l'acte.

  • 29 Juliol 2021

Festival Castell Peralada 2021

Encarregats de donar cobertura al Festival Castell de Peralada

  • 15 Juliol 2021

Auditori de Girona

Donem cobertura a l'Auditori de Girona

  • 28 Juny 2021