CAT / CAST

Apliquem tècniques analítiques per diagnosticar, detectar i prevenir malalties hematològiques o oncològiques.


Genètica-Biologia Molecular i Patologies Hereditàries
Desenvolupem proves diagnòstiques i de procediment per analitzar i estudiar el material genètic.

La finalitat d’aquestes provés és ajudar al diagnòstic, tractament i prevenció de malalties hematològiques o oncològiques.


Tècniques analítiques

 • Amplificació gènica per PCR: qualitativa i quantitativa (QF-PCR)
 • PCR a Temps Real
 • Amplificació específica d’ADN metilat per PCR
 • RFLP (Polimorfisme de Fragments de Restricció)
 • Chips d’ADN
 • Seqüenciació d’ADN
 • Hibridació reversa – DNA strip
 • Cultius cel·lulars
 • Estudi de microsatèl·lits
 • Expressió gènica per retrotranscripció

Camps d’actuació Patologies hereditàries Malalties monogèniques:

 • Fibrosi quística
 • Hemocromatosi
 • Miopaties i malalties neuromusculars
 • Malalties neurològiques
 • Trombofílies i hemoglobinopaties (talassèmies)
 • Retràs mental hereditari

Malalties per expansió de triplet:

 • X-fràgil
 • Distròfia miotònica
 • Atàxia de Friedreich
 • Atàxies espinocerebelars
 • Malaltia de Huntington

Risc genètic a malalties comunes:

 • Risc cardiovascular i alteració de factors de coagulació
 • Estudis d‘esterilitat
 • Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica
 • Alzheimer
 • Estudi d’antígens d’histocompatibilitat per a predisposició a malalties autoimmunes: Tipatge HLAs tipus I (A, B y C) i tipus II (DR, DQ). Malaltia celíaca, narcolèpsia, artropaties, lupus, psoriasis, diabetis...

Detecció ràpida d'aneuplidies

 • Estudi prenatal de trisomies 13, 18, 21 i de cromosomes X i Y

Genètica oncològica

 • Càncers hereditaris (càncer de mama, colon,…)
 • Neoplasies Hematològiques (estudi molecular de leucèmies i limfomes: estudi de reorganitzacions gèniques, quantificació BCR-ABL, gen JAK2,…)
 • Detecció de marcadors de càncers sòlids: càncer de colon (gen ms9), càncer de pròstata (gen PCA-3), melanoma (gen tirosinasa) i càncer de bufeta (antigen BTA).

Detecció ràpida d'aneuploïdies

 • Estudi prenatal de trisomies 13, 18, 21 i dels cromosomes X i Y

Genètica forense

 • Estudi de paternitat/maternitat
 • Estudi de marcadors autosòmics per a establir relacions de germandat.

Malalties infeccioses

Agents virals:
 • Quantificació de càrrega viral: HIV, HBV, HCV.
 • Genotipatge i estudi de resistències: HIV, HBV, HCV.
 • Detecció grup Herpes viridae: Herpes Simple 1+2, Citomegalovirus (Detecció i quantificació), Varicela Zoster i Epstein Barr.
 • Altres virus: Virus JC, Enterovirus, Parvovirus B19, Virus BK...

Agents Bacterians:

 • Detecció de Mycobacterium tuberculosis i antibiograma molecular. Detecció de Micobacteris atípics.
 • Bactèries causants de ETS: Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis.
 • Patògens causants de malaltia periodontal.
 • Detecció molecular d’altres bactèries: Bordetella sp, malaltia de Whipple.

Paràsits i altres agents patògens:

 • Detecció Toxoplama gondii.
 • Detecció Leishmania infantum.

NOTÍCIES

Col·laboració amb GoodGut

La nostra prioritat és la salut de les persones

 • 23 Novembre 2023

La biotecnològica GoodGut promou millores en les malalties digestives

L'empresa biològica Hipra organitza la primera jornada de microbiota aplicada amb el suport de la Xarxa d'Innovació a Salut

 • 23 Octubre 2023

15a Gala Fòrum Carlemany 2021

Encarregats de realitzar els tests d'antígens de l'acte.

 • 29 Juliol 2021