CAT / CAST

Qüestions generals


Molt insatisfet Insatisfet Satisfet Molt satisfet
Sobre l’atenció telefònica
Sobre l’atenció rebuda a la recepció
Aspecte de la instal·lació
Sobre el temps d’espera
Sobre l’atenció rebuda a l’extracció
Sobre la claredat de les dades a l’informe d’anàlisis
Pitjor Igual Millor Molt millor
Respecte a altres laboratoris com ens valora

 He llegit i accepto la Política de privacitat. Obligatori
El Responsable de Tractament és CENTRE D’ANÀLISIS GIRONA, SA. Els informem que la finalitat del tractament és la gestió de les queixes i opinions dels usuaris. El termini de conservació és el necessari per atendre a la sol·licitud de l’interessat, i en tot cas el previst per disposició legal. Així mateix, els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició així com presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el cas que considerin que han estat vulnerats la tutela dels seus drets o enviant escrit a c/ Juli Garreta 11 de Girona a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades dpd@cagi.cat.

NOTÍCIES

Nou servei de cita prèvia

Millorem el servei d'atenció al públic

  • Divendres, Juliol 2020

Obres a bon ritme

Les obres de la nova Clínica Girona avancen a bon pas

  • Dilluns, Juliol 2020

Estrenem nova web

El Centre d'Anàlisis Girona estem d'estrena.

  • 15 Juliol 2020